ΚΕΡΜΑΤΟΘΗΚΗ ΕΥΡΩ Μ.Δ.

"ΚΕΡΜΑΤΟΘΗΚΗ ΕΥΡΩ Μικρή σε μέγεθος   (10,5cm Χ 7,5cm) Δέχεται όλα τα νομίσματα του ευρώ στις αντίστοιχες θέσης. Ενδεικτικά 12 ΤΩΝ 2ΕΥΡΩ 12 ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ 12 ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ 12 ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ 15 ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ 15 ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ 15 ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ 15 ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ Οι παραπάνω ποσότητες δεν είναι απόλυτες καθώς μπορούμε να βάλουμε σε μια θέση περισσότερα νόμισμα άρα αντίστοιχα στη απέναντι θέση λιγότερα. Χρώμα διαφανές"